Játékok otthonra 36.: Legyen az a híres nevezetes…

Felrajzolunk egy nagy kört, annyi részre osztjuk, ahányan játszunk. Majd mindenki választ egy országot. Oviban lehet állatokkal, virágokkal stb is játszani. Egy labdát középre helyezünk.
A játék vezetője a következő mondattal indítja el a játékot – “legyen az a híres nevezetes ország melynek neve …… ” mond egy választott országot.
Aki ezt az országot választotta, felkapja a labdát és azt mondja, hogy 1,2,3 állj! Amíg számol alatt a többiek szerteszét futnak, de csak a felrajzolt nagy körön belül. Ekkor mindenkinek meg kell állnia. Akinél a labda van valakit ki kell dobnia közülük. Ha sikerült eltalálnia valakit akkor az egy életet elvesztette. 3-5 élettel szoktuk játszani – megállapodás kérdése, de függ játékosok létszámától is. Ha valakinek minden élete elfogyott kiáll a játékból.

Kategória: Játékok otthonra | Szóljon hozzá most!

Játékok otthonra 35.: Kelj fel Jancsi!

A játékterület egyik szélén egymás mellett egy sorban felállnak a játszók. Tőlük kb. 25-30 lépésre áll, velük szembefordulva az egyik gyermek. Ő az első pajtásának ezt mondja : “Kelj fel Jancsi!”, mire az megkérdezi: “Hány órára?” Ezután mond egy számot és utána egy lépésfajtát, amit az illetőnek meg kell tennie. Ilyen lehet pl.: három tyúklépésnyire, két óriáslépésre, hét békaugrásra,egy forgásra, stb. Most a következő gyerekkel megismétlődik ugyanez, majd így megy tovább a játék. Ha mindenki sorra került, akkor elölről folytatják a beszélgetést. Győz az, aki először ér a túlsó oldalra az irányító mellé. Minthogy ennél a játéknál nem egészen az ügyesség dönt, hanem az egyéni kedvezmények, nem igazságos a győzelem. Mégis jól fegyelmez, figyelmet fejleszt, ötletességre és humorra is módot ad. A barátoknak nyújtott kedvezmény erős összetartozás érzést fejleszt.

Kategória: Játékok otthonra | Szóljon hozzá most!

Játékok otthonra 34.: Gumizás

A gumizáshoz, vagyis gumis ugrálós játékhoz nincs másra szükséged, mint egy gumikötélre és legalább egy vagy inkább több barátra, családtagra.

Ha csak egyedül gyakorolnál, akkor szükséged van két székre, amire majd kifeszíted a gumikötelet.

Ha barátokkal játszod a gumizás játékot, ketten álljanak egymással szemben, és feszítsék ki a kötelet a lábaik között. Középen fog elhelyezkedni az ugró.

Általános szabályok:

 • Két játékos áll egymással szemben a bokájukra akasztva kifeszítik a kötelet. Egy játékos pedig a kötél mellett áll, arra várva, hogy elkezdje a gyakorlatot. Ez az alap beállás.
 • Ha a gyakorlatot a középső játékos sikeresen teljesítette, a kötél emelkedhet. Először a sípcsontra, majd a térdre, végül a combra, csípőre.
 • Ha elrontod a lépések sorrendjét, vagy kiesel a ritmusból, a kötél nem emelkedhet. Próbáld újra!
 • Az ugráló játékos nem érintheti a kötelet a kezével.

A következő gyakorlatok egyszerűbbek, bemelegítő gyakorlatok, ezeket ajánljuk kisebbek számára:

1. Feszítsétek ki a gumit, vagy állítsátok fel a székeket.

1. szint. Végezd el a gyakorlatot, bal oldalt, jobb oldalt, bal oldalt, jobb oldalt, bent, kint, bent és a végén ugorj a kötélre.

2. szint. Forgásokkal, kötélhajlítással

Ebben a gyakorlatban két újítás van az előzőhöz képest. Az elsőt a második kép 3-4. ábrán találjátok. Itt a lábad közé kell szorítanod a kötelet. A második pedig a 6-7. ábrán látható, itt ugrás közben 180 fokos fordulatot kell tenned, majd vissza.

Egy klasszikus feladatsor, ha már megy, és nem érünk hozzá a kötélhez közben, akkor emelhetjük a kötél magasságát, minél magasabban van, annál nehezebb a feladat.

(képmelléklet elérhető a feltűntetett linken)

forrás: okosjatek.hu

Kategória: Játékok otthonra | Szóljon hozzá most!

Játékok otthonra 33.: Ugróiskola

Ickázás, sántika, ugróiskola – ügyességi gyerekjáték

Főleg tavasszal játsszák; igen kedvelt és elterjedt falun és városban egyaránt. Rekeszes formákat karcolnak a földbe vagy rajzolnak krétával az aszfaltra. Ezeken a gyermekek sántikáló mozdulattal, féllábon keresztülugrálnak. A játéknak több változata van, a csiga alakú és körös formáktól, a templomalaprajzú forma változatáig. A játékot háromféleképpen játsszák.

1. A földre rajzolt rekeszekbe sorba dobják a dobót, ickakövet, majd féllábon végigugrálnak, visszafordulnak, s útközben felveszik. Ha így „kijárták”, tenyerükre, fejükre, térdközibe, lábfejre stb. illesztik a dobókövet, s így sántikálnak oda-vissza, ügyelve, hogy el ne ejtsék. Ezután házalnak, házat vagy várat dobnak csukott szemmel vagy az ábrának háttal állva. A házba csak a tulajdonos léphet be, ill. pihenhet ott meg.

2. Rugós változat: a dobót szintén sorra, kockáról kockára dobják, de úgy haladnak előre, hogy minden ugrással átpöckölik cipőjük orrával a követ. Játékszabályok: Sem vonalra lépni, sem vonalra dobni nem szabad, aki téveszt, az megbukott. E z azt jelenti, hogy megvárja, míg rákerül a sor, elölről kezdi, ill. folytatja onnan, ahol elvétette a játékot. Az nyer, akinek a legtöbb háza van.

3. Játsszák dobókő nélkül is.

A játék egész Európában ismert. Legrégibb írásos feljegyzés Rabelais-tól maradt ránk az 1500-as évek közepétől, Pantagruel játékai között sorolja fel egyik változatát.

Egyes kutatók a spirál-, labirintus alakot tartják az eredetinek; véleményük szerint a spirális forma a halált és az újraéledést fejezte ki. Eszerint az elmélet szerint keresztény hatásra a gyermekek a labirintust helyettesítették a keresztény túlvilággal, játékukban kialakították a bazilikaformát, s az élet végső céljaként a mennyországot próbálták elérni.

Irod. Végh József: Táj- és népkutatás a középiskolában (Bp., 1942);

Kategória: Játékok otthonra | Szóljon hozzá most!

Játékok otthonra 32.: Labdaiskola

Az első játékos 1,5-3 méternyire áll a házfaltól, kezében labda van. Egy mondóka ismételgetése közben a labdát a házfalhoz pattintgatja és közben különböző mozdulatokat végez:

 • Egyet dobtam (a labdát a falhoz dobja és elkapja)
 • Csattintottam (közben tapsol egyet)
 • Gyűrűt húztam (úgy tesz, mintha egy gyűrűt húzna fel)
 • Gombolygattam (két kézzel gombolyít)
 • Kezeztem (egy kézzel kapja el a visszapattanó labdát)
 • Lábaztam (felemelt lába alatt dobja a labdát)
 • Első osztályt hibátlanul kijártam.

Így kell mind a 8 osztályt kijárni. Ha a játékos valahol elejti a labdát, akkor át kell adnia a következő játékosnak. Egyszerre – nagy ügyességgel – akár mind a 8 osztályt ki lehet járni. Ha valahol téveszt, akkor legközelebb annál az osztálynál kell kezdenie, amelyikben megbukott. Az a játékos győz, akinek először sikerül kijárnia mind a 8 osztályt. (Nem szükséges egy menetben.) Ezt a játékot egy gyerek is játszhatja unaloműzőként.

Kategória: Játékok otthonra | Szóljon hozzá most!