„Köszönjük, Magyarország” Felhívás írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára

A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára. A pandémia miatt nem adottak a könyves rendezvények, az író-olvasó találkozók és egyéb fellépések feltételei. A pályázat lehetőséget kíván teremteni alkotóink egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek és bemutathassák új műveiket Kárpát-medence-szerte.

Pályázati cél:

 • Írók, költők esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a beadott tervezetben szereplő fellépési programját legalább három különböző helyszínen kell megvalósítania
 • Dramaturgok esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a PIM által rendelkezésre bocsátott hangoskönyvek valamelyikét kell dramatizálnia – VAGY: valamely irodalmi évfordulóra vagy a trianoni centenáriumra reflektáló forgatókönyvet kell írnia iskolák számára
 • Zeneszerzők esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a trianoni évfordulóra reflektáló zeneművet kell komponálnia

Pályázati cél megvalósításának időtartama: a veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap, de legkésőbb 2020. november 30.

Pályázók köre: 18. életévüket betöltött írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők. Előnyben részesülnek azok, akik munkaviszony hiányában nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel; a gyesen, gyeden lévő alkotók; a legalább két gyermeket nevelő művészek.

Rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 50 millió Ft

 • írók, költők részére: bruttó 30 millió Ft
 • dramaturgok részére: bruttó 10 millió Ft
 • zeneszerzők részére: bruttó 10 millió Ft

Igényelhető támogatás:

 • Írók, költők és dramaturgok esetében: max. bruttó 150.000 Ft
 • Zeneszerzők esetében: max. bruttó 300.000 Ft

Támogatás jogcíme (magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként egyaránt):

 • írók, költők esetében: előadói tiszteletdíj
 • dramaturgok esetében: megbízási díj
 • zeneszerzők esetében: felhasználási díj

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

A dramaturgok esetében az irodalmi évfordulókra vagy a trianoni centenáriumra reflektáló forgatókönyveket a PIM a honlapján 2021. december 31-ig hozzáférhetővé és szabadon felhasználhatóvá teszi közoktatási intézmények számára.

A zeneszerzők esetében a PIM a támogatás fejében 5 évre megszerzi az elkészült zenemű ingyenes közzétételi jogát is.

Az írók, költők fellépéseinek további költségeit (szállás- és útiköltség, technikai díjak, közönségszervezés, moderátor tiszteletdíja, meghívók gyártási költsége stb.) a meghívó félnek kell állnia.

Beadandó dokumentáció:

Írók, költők esetében:

 1. pályázati adatlap
 2. szakmai önéletrajz és megjelent könyvek listája
 3. megvalósítandó irodalmi / előadói program tervezete (max. 1 oldal)
 4. 5 olyan település megnevezése, ahol már fellépett és/vagy ahol fel szeretne lépni

Dramaturgok esetében:

 1. pályázati adatlap
 2. szakmai önéletrajz és dramatizált művek listája
 3. megvalósítandó forgatókönyv tervezete (max. 1 oldal)

Zeneszerzők esetében:

 1. pályázati adatlap
 2. szakmai önéletrajz és felvételek linkjei (ahonnan letölthetők a korábbi zeneművek)
 3. megvalósítandó zenemű tervezete (max. 1 oldal)

Az adatlapok letölthetők a PIM honlapjáról.

Az elbírálás és a megvalósítás folyamata: A benyújtott pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízásából a Petőfi Irodalmi Ügynökség gondozza és készíti elő kuratóriumi döntéshozatalra. A kiválasztott, nyertes pályázókkal a Petőfi Irodalmi Ügynökség szerződést köt a megvalósítandó programra, melynek alapján 80-% előleget kifizet. A fennmaradó 20-% kifizetésére a dramaturgok és a zeneszerzők esetében az elkészült művek benyújtását és elfogadását, az írók és költők esetében a veszélyhelyzet feloldását követően megvalósított programok teljesítési igazolásai után kerülhet sor.

Benyújtási határidő: 2020. május 18. 12.00 óra

Benyújtás módja: A pályázati dokumentációt elektronikusan a fenti határidőig a koszonjuk@pim.hu címre kell benyújtani.

Forrás: A „Köszönjük, Magyarország” című kezdeményezés forrásait az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja az Előadóművészeti Többlettámogatás rendszerében.

Kategória: Felhívások | Szóljon hozzá most!

A hazai népművészet területén tevékenykedő néptánc, népzenei előadók, valamint a népies műzenét játszó cigányzenészek számára.

00159232

Az EMMI kultúráért felelős államtitkársága a veszélyhelyzet kihirdetése óta dolgozik a kulturális életet érő károk felmérésén és enyhítésén. Ennek eredményeképpen 1 milliárd forintot sikerült átcsoportosítani a független művészek megsegítésére, melyet „Köszönjük, Magyarország!” programnéven, pályázat útján oszt szét a bevétel nélkül maradt előadóknak.

 Befogadóként az ország összes kulturális, közgyűjteményi és oktatási intézménye (vallási és magán is), valamint önkormányzata válogathat majd az OSZMI honlapján a későbbiek során nyilvánosságra hozott előadó-művészeti listából, és felkérheti őket szereplésre rendezvényeiken, eseményeiken. Szeretnénk figyelmüket felhívni arra, hogy a rendszer kialakításáig a meghívó intézmények, szervezetek befogadó igényüket a mellékelt levélben felsorolt felelős intézményeknek már most közvetlenül jelezhetik.

Pályázati feltételek: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/koszonjukmagyarorszag

Kategória: Felhívások | Szóljon hozzá most!

A Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága pályázatot hirdet a Madarak és Fák Napja alkalmából

A sablon és a videó segítségével készítsetek “madárfát”, az elkészül alkotásokról küldjetek fotót május 15-ig a magyarart@gmail.com címre. A beküldők között MintaKINCStár kiadványokat sorsolunk ki. A legjobb alkotásokból virtuális kiállítást rendez a M-ART facebook oldalán.
A madárka és a levél mintája a somogyi férfiingek fehérhímzéseinek motívumai alapján készültek. “hímezzétek” tovább.

A sablon az alábbi linken érhető el: https://varkertbazar.hu/varkertmatine

Kategória: Felhívások | Szóljon hozzá most!

Most van időm alkotni! -Több leszel, ha alkotsz

A Hagyományok Háza a „Maradj otthon!” felhíváshoz csatlakozva, alkotói pályázatot hirdet népi kézművesek számára.

Pályázhatnak népi iparművészek, családok, hobbi kézművesek is. Egy alkotó vagy család több tárggyal és tárgyegyüttessel is pályázhat.

Családi kategória: Külön csoportban pályázhatnak azon alkotók, akik családon belül (legalább két családtag) tudnak közösen dolgozni egy tárgyon. A pályázat beküldési határideje és módja: 2020. május 20. Bővebb információ, jelentkezési lap:

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4541

Kategória: Felhívások | Szóljon hozzá most!

“Madarak és Fák Napja” fotópályázat

g4986

nyilatkozat

Kategória: Felhívások | Szóljon hozzá most!