Tisztelt Látogatóink!

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében közösségi házaink bizonytalan ideig zárva tartanak,  meghirdetett rendezvényeink elmaradnak.

Megértésüket köszönjük.

További információ a 22/ 313 028-as telefonon.

 

Elszökő légkörök nyomában – online előadás

A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló, a TIT Fejér Megyei Egyesületének Csillagászati és Űrkutatási Szakosztálya, valamint az ELFT Fejér megyei csoportja nevében tisztelettel meghívjuk következő internetes rendezvényünkre:

Elszökő légkörök nyomában

Egy bolygó légköre évmilliókon, évmilliárdokon keresztül stabil maradhat. A helyzet azonban ennél kicsit bonyolultabb. Egy légkör ilyen hosszú idő alatt változik, fejlődik, átalakul, többek között gázokat veszít el. Az előadás során megnézzük, hogy a Naprendszer mely égitesteire jellemzőek a légköri tömegveszteségek, és a folyamatot a Föld esetében részletesebben tárgyaljuk.

Előadó: Kötél László, csillagász
A rendezvény időpontja: 2020. május 26. kedd, 18:00 óra

A koronavírus okozta járványhelyzetre való tekintettel bevezetett korlátozások miatt az előadás kizárólag az Interneten követhető nyomon: http://www.galileowebcast.hu

Plakat_2020_05_26-KotelL-BolgoLegkorok-page-001

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, szavazzon a Pannon Várszínház: A Szép, a Szende és a Szeleburdi című kisfilmjére mellyel a StageHive Kft. “Van élet a szobafogság után – készülj a következő évadra!” pályázatára neveztek.

A voksok két héten át, egészen pontosan június 3. éjfélig adhatók le a StageHive honlapján:
https://stagehive.eu/hu/palyazat/161

(Egy IP-címről egy videóra egy szavazat adható le.)

Köszönjük a szavazatokat és a megosztásokat

A rövid videó az alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/open…

#StageHive #videópályázat #szavazás
#ASzépaSzendeésaSzeleburdi #pályázat #támogatás #előadóművészet
#koronavírus #COVID19 #finanszírozás #pannonvarszinhaz

30 éve szabadon – kiállítás megnyitó

30 éve megh (1)

Madarak és Fák napja Fotópályázat – eredmény

A Szabadművelődés Háza fotópályázatot hirdetett a “Madarak és fák napja” alkalmából, Székesfehérvár lakosai számára.
A pályázat az elmúlt két hónap “maradj otthon!” kampányához illeszkedően kívánta felhívni a figyelmet a közvetlen környezetünkben is fellelhető természeti szépségekre, valamint, hogy vegyük észre a bezártságban rejlő lehetőségeket.

Az elkészült fotókat a felhívásban megadott e-mail címre kellett elküldeni. A zsűri által kiválasztott képek az intézmény legközelebbi kiállításán fognak szerepelni, melynek időpontjáról minden résztvevőt értesíteni fogunk e-mailen keresztül, illetve a facebook oldalunkon is megtalálják az érdeklődők.

A zsűri tagjai: Kiss Dorottya – A Szabadművelődés Háza igazgatója; Sági Vanda – képzőművész; Perényi László – közművelődési szakember.
Mindenkinek köszönjük a fotókat!

96824388_2802614333183054_3195021713318346752_o
Alkotók és alkotások címei felső sorról, balról jobbra haladva:

Bodzsár Nóra: Tengelic; Kertiné Keszeg Barbara: Összetartozás; Atalai Gáborné: Napkelte; Pischné Schmiedt Brigitta: A mi naplementénk; Molnár Kristóf: Karantén a természetben; Balogh Elizabeth: A csemege; Pisch Polett: A természet csodái (a legfiatalabb pályázó: 10 és fél éves); Kiss Anna Noémi: Fenyő eső; Virág Gréta; Bokor Krisztina: Bébi diófa; Posfai Attila: Ablakpucoló rigó;  Iszak Vivien: Szabadon; Nagy Gergely: Örvös galamb a faágon; Varga Gellért: Odakint idén is szép a tavasz; Sümegi Zsolt: Madárdal; Taba Gyöngyi: Az Élet él és élni akar

Online kiállítás megnyitó!

 

96766058_2792998467477974_1876181473128611840_o

 

Pályázati felhívás:

„Köszönjük, Magyarország”
Felhívás írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára

A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők számára. A pandémia miatt nem adottak a könyves rendezvények, az író-olvasó találkozók és egyéb fellépések feltételei. A pályázat lehetőséget kíván teremteni alkotóink egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek és bemutathassák új műveiket Kárpát-medence-szerte.

Pályázati cél:

 • Írók, költők esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a beadott tervezetben szereplő fellépési programját legalább három különböző helyszínen kell megvalósítania
 • Dramaturgok esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a PIM által rendelkezésre bocsátott hangoskönyvek valamelyikét kell dramatizálnia – VAGY: valamely irodalmi évfordulóra vagy a trianoni centenáriumra reflektáló forgatókönyvet kell írnia iskolák számára
 • Zeneszerzők esetében: a pályázati támogatás fejében a támogatottnak a trianoni évfordulóra reflektáló zeneművet kell komponálnia

Pályázati cél megvalósításának időtartama: a veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap, de legkésőbb 2020. november 30.

Pályázók köre: 18. életévüket betöltött írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők. Előnyben részesülnek azok, akik munkaviszony hiányában nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel; a gyesen, gyeden lévő alkotók; a legalább két gyermeket nevelő művészek.

Rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 50 millió Ft

 • írók, költők részére: bruttó 30 millió Ft
 • dramaturgok részére: bruttó 10 millió Ft
 • zeneszerzők részére: bruttó 10 millió Ft

Igényelhető támogatás:

 • Írók, költők és dramaturgok esetében: max. bruttó 150.000 Ft
 • Zeneszerzők esetében: max. bruttó 300.000 Ft

Támogatás jogcíme (magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként egyaránt):

 • írók, költők esetében: előadói tiszteletdíj
 • dramaturgok esetében: megbízási díj
 • zeneszerzők esetében: felhasználási díj

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

A dramaturgok esetében az irodalmi évfordulókra vagy a trianoni centenáriumra reflektáló forgatókönyveket a PIM a honlapján 2021. december 31-ig hozzáférhetővé és szabadon felhasználhatóvá teszi közoktatási intézmények számára.

A zeneszerzők esetében a PIM a támogatás fejében 5 évre megszerzi az elkészült zenemű ingyenes közzétételi jogát is.

Az írók, költők fellépéseinek további költségeit (szállás- és útiköltség, technikai díjak, közönségszervezés, moderátor tiszteletdíja, meghívók gyártási költsége stb.) a meghívó félnek kell állnia.

Beadandó dokumentáció:

Írók, költők esetében:

 1. pályázati adatlap
 2. szakmai önéletrajz és megjelent könyvek listája
 3. megvalósítandó irodalmi / előadói program tervezete (max. 1 oldal)
 4. 5 olyan település megnevezése, ahol már fellépett és/vagy ahol fel szeretne lépni

Dramaturgok esetében:

 1. pályázati adatlap
 2. szakmai önéletrajz és dramatizált művek listája
 3. megvalósítandó forgatókönyv tervezete (max. 1 oldal)

Zeneszerzők esetében:

 1. pályázati adatlap
 2. szakmai önéletrajz és felvételek linkjei (ahonnan letölthetők a korábbi zeneművek)
 3. megvalósítandó zenemű tervezete (max. 1 oldal)

Az adatlapok letölthetők a PIM honlapjáról.

Az elbírálás és a megvalósítás folyamata: A benyújtott pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízásából a Petőfi Irodalmi Ügynökség gondozza és készíti elő kuratóriumi döntéshozatalra. A kiválasztott, nyertes pályázókkal a Petőfi Irodalmi Ügynökség szerződést köt a megvalósítandó programra, melynek alapján 80-% előleget kifizet. A fennmaradó 20-% kifizetésére a dramaturgok és a zeneszerzők esetében az elkészült művek benyújtását és elfogadását, az írók és költők esetében a veszélyhelyzet feloldását követően megvalósított programok teljesítési igazolásai után kerülhet sor.

Benyújtási határidő: 2020. május 18. 12.00 óra

Benyújtás módja: A pályázati dokumentációt elektronikusan a fenti határidőig a koszonjuk@pim.hu címre kell benyújtani.

Forrás: A „Köszönjük, Magyarország” című kezdeményezés forrásait az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja az Előadóművészeti Többlettámogatás rendszerében.

 

Pályázati felhívás:

A hazai népművészet területén tevékenykedő néptánc, népzenei előadók, valamint a népies műzenét játszó cigányzenészek számára.

00159232

Az EMMI kultúráért felelős államtitkársága a veszélyhelyzet kihirdetése óta dolgozik a kulturális életet érő károk felmérésén és enyhítésén. Ennek eredményeképpen 1 milliárd forintot sikerült átcsoportosítani a független művészek megsegítésére, melyet „Köszönjük, Magyarország!” programnéven, pályázat útján oszt szét a bevétel nélkül maradt előadóknak.

 Befogadóként az ország összes kulturális, közgyűjteményi és oktatási intézménye (vallási és magán is), valamint önkormányzata válogathat majd az OSZMI honlapján a későbbiek során nyilvánosságra hozott előadó-művészeti listából, és felkérheti őket szereplésre rendezvényeiken, eseményeiken. Szeretnénk figyelmüket felhívni arra, hogy a rendszer kialakításáig a meghívó intézmények, szervezetek befogadó igényüket a mellékelt levélben felsorolt felelős intézményeknek már most közvetlenül jelezhetik.

Pályázati feltételek: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/koszonjukmagyarorszag

 

Pályázati felhívás:

Független színészek, színházi dolgozók, bábszínészek támogatása

Pályázati kiírás és adatlap

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével – felhívást hirdetett független előadó-művészek támogatására „Köszönjük Magyarország!” címmel. Az előadó-művészeti szféra – a veszélyhelyzettel összefüggésben kialakított – támogatási rendszere lehetőséget ad az érintett művészek egzisztenciális helyzetének javítására, valamint arra, hogy a pandémiás időszak elmúltával aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek. A támogatás lebonyolításában a nemzetstratégia intézmények és szakmai szervezetek vesznek részt.

Forrás, teljes cikk: https://nemzetiszinhaz.hu/hirek/2020/05/fuggetlen-szineszek-szinhazi-dolgozok-babszineszek-tamogatasa?fbclid=IwAR0zcTTjyunhNLXP8ubDV4vmCf93pGeQ8gPL8amJQfALpCgHWnOM71XV2TI#.XrQvsaFkMLt.facebook

Mesék Mátyás királyról

Az Országos Széchenyi Könyvtár tematikus oldalán A Mesék és mondák Mátyás királyról című kötet 109 szövege Helyey László színművész előadásában (A kötet szövegét válogatta és az utószót írta Kríza Ildikó) hallgatható meg.
http://matyasmesek.oszk.hu/

 

A TÁNCHÁZ NAPJA

unnamed

ÍGY INDULT A MAGYAR TÁNCHÁZMOZGALOM

1972. május 6-án este hét órakor így jött létre az első táncház

Miközben a hetvenes évek hajnalán a fiatalok többsége az aktuális beat-, tánc- vagy rockzenekarok koncertjeire tódult, 1972. május 6-án a Liszt Ferenc téren egy könyvklubban négy amatőr néptáncegyüttes a saját szórakozására megszervezte az első budapesti táncházat. Hosszas vita után megnyitották a kapukat az érdeklődő civilek előtt is, majd 1973 februárjától a Fővárosi Művelődési Házban a Bartók táncegyüttes vezetésével – előbb a Sebő, majd a Muzsikás együttes kíséretével – elindult az a népzenei és néptánc revival, melyet ma táncházmozgalomként ismernek világszerte, és amely 2011-ben mint hagyományátörökítési módszer felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. Ez a cikk először a Recorder magazin 76. számában jelent meg.

tanc2

Sebő Ferenc és Halmos Béla az első budapesti táncházban | Fotó: Szalay Zoltán / Fortepan

Az egykor a Liszt Ferenc térről indult szűk szakmai kezdeményezés ma már százezreket vonz világszerte, újabb és újabb generációk fedezik fel, és csak kevesen hagyják el. Követőit nevezték nacionalistának, néha irredentának, sokan sokféle szándékkal megfordultak benne, a többség azonban hű maradt a bartóki elvekhez. És bár többen többször temették, múltidézőnek, korszerűtlennek bélyegezték, ma is eleven valóság, mi több, exportképes magyar termék.

 

unnamed

Maga a táncház kifejezés is erdélyi eredetű, máshol batyubálnak, mulatságnak, taposóbálnak, csűrdöngölőnek, fonóbálnak hívják. Mint hely és szórakozási forma Széken maradt fenn a legépebben, a maga tiszta és teljes egészében. Benne a városi fiatalok számukra ismeretlen szórakozási formával és különleges közösségteremtő erővel találkoztak. Rádöbbenhettek, hogy a folklór nem csak múzeumba való, hanem élő, saját törvényei szerint kibontható anyag is.

A teljes cikk itt olvasható: 

https://recorder.blog.hu/2019/10/30/igy_indult_a_magyar_tanchazmozgalom?utm_source=bloghu_megosztas&fbclid=IwAR3U11QZKwEXT-8QIdeiJPS9hal_mJHrtYOEHunFh_KDBgrLeXVn3mLt3O8

Székesfehérváron 1974 óta vannak rendszeres táncházak, intézményünk A Szabadművelődés Háza 2012-ben csatlakozott a mozgalomhoz, havi rendszerességgel rendezünk magyar és nemzetiségi táncházakat nagy sikerrel.

 

 

“Isten anyákat teremtett,mert ő maga nem lehetett ott mindenhol személyesen”

Isten élesse az édesanyákat!

 

56c92d45b85d5aa63efc51f787bad13dFotó forrás: Internet

Május 1 – A munka ünnepe

image

Archív fotó – Felvonulás május 1

 

munka ünnepe (korábban a munkások ünnepe) a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap, amely a a munkások által elért gazdasági és szociális vivmányokról hivatott megemlékezni. A legtöbb országban május elsején ünneplik.

Előzményei egészen a brit ipari forradalomig nyúlnak vissza, amikor is egy gyártulajdonos, Robert Owen 1817-ben megfogalmazta és közzétette a munkások követelését, benne többek között az addig 10-16 órás munkaidő nyolc órára csökkentését.

A nemzetközi szocialista, szakszervezeti és munkásmozgalmak térnyerésével és növekedésével együtt bővültek a munkások jogai és lehetőségei is, mely során a hagyományos munkásünnep fokozatosan nemzeti ünneppé nőtte ki magát a világ számos országában. A különböző diktatúrák különféleképpen viszonyultak a munka ünnepéhez. Magyarországon 1946 óta nemzeti ünnep május elseje A rendszerváltás után a munkavállalók szolidaritási napjának „a munka ünnepe” elnevezése maradt meg. A világ országainak túlnyomó többségéhez hasonlóan Magyarországon jelenleg is hivatalos ünnep ez a nap.

Május1-je hasonló tartalommal 1955 óta XII.Piusz pápa rendelete nyomán katolikus egyházi ünnep is, Munkás Szent József, a munkások védőszentje (Jézus nevelőapja) tiszteletére.  A Biblia szerint Munkás Szent József tanította az ácsmesterségre nevelt fiát, Jézust. 1955-ben a római katolikus egyház is csatlakozott a világ dolgozóihoz, amikor XII.Piusz pápa május 1-jét Munkás Szent József emléknapjává nyilvánította, és így május 1. katolikus ünnep is lett. Korábban a szent tiszteletének hónapja általában március volt, Magyarországon is.

 

 

Most van időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz!

A Hagyományok Háza a „Maradj otthon!” felhíváshoz csatlakozva, alkotói pályázatot hirdet népi kézművesek számára.

Pályázhatnak népi iparművészek, családok, hobbi kézművesek is. Egy alkotó vagy család több tárggyal és tárgyegyüttessel is pályázhat.

Családi kategória: Külön csoportban pályázhatnak azon alkotók, akik családon belül (legalább két családtag) tudnak közösen dolgozni egy tárgyon. A pályázat beküldési határideje és módja: 2020. május 20. Bővebb információ, jelentkezési lap:

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4541

 

“A tánc a karok és lábak költészete, a kecses és iszonyatos anyag maga, a mozdulat lehel bele lelket.”

 (Charles Baudelaire)

balett.

Április 29. Táncművészet Világnapja 

A táncművészet világnapját a Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlésének kezdeményezésére először 1982. április 29-én ünnepelték. Az apropó: 1727-ben ezen a napon született Jean G. Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncművészet megújítója.

Jean George Noverre (1727-1810) a táncművészet, azon belül is a klasszikus balett reformere volt. Akkoriban még egyáltalán nem volt elismert műfaj a tánc, csak udvari balett formájában létezett. Sok esetben még a király is táncolt a mulatságokon, de ettől meg a táncot nem tekintették különálló és elfogadott művészeti ágnak. A balett igazi csúcspontját a XVIII. és XIX. század fordulóján érte el, a többi művészeti ággal egy időben. Ekkor hirdette Noverre az új idők esztétikáját.

A klasszikus betetőzés időszakában Noverre hadat üzent az ósdi hagyományoknak, a l’art pour l’art táncnak, azaz az öncélú balettnek. Levette a maszkot a táncosokról, nem tűrte a nagy tüll ruhákat, elvetette a szimmetriát, és felszámolta az allegorikus előadásmódot. Ezzel szemben a célja a természetes önkifejezés volt.

Jean-Georges Noverre.1000

Jean George Noverre (1727-1810)

(Gondolatai, esztétikája a táncról)

“Hagyjatok fel a bakugrással, bokázással, komplikált lépésekkel; vessétek el a fintort, és adjátok át magatokat az érzelmeknek, a naiv bájnak és a kifejezésnek; alkalmazkodjatok a nemes pantomimhoz; ne felejtsétek el soha, hogy ő a művészetek lelke; szellemet és értelmet vigyetek a lépésekbe; gyönyörűség jellemezze járásotokat és tehetség illesse a helyzeteket; vessétek el a hideg álarcokat, a természet tökéletlen másait; ezek elrejtik az arcvonásokat s – hogy úgy mondjam – elsikkasztják lelketeket s megfosztanak benneteket a kifejezés legfontosabb részétől; hagyjátok el az óriási parókát és a tornyos frizurát, amelyek megfosztják a fejet a testhez mért helyes arányaitól; dobjátok el a merev és cifra kosárszoknyát, amely bájától fosztja meg az előadást, eltorzítja az elegáns tartást, és elmossa a felsőtest szép vonalát, amelynek a különböző helyzetekben kellene érvényesülni. Hagyjatok fel ezzel a szolgai utánzással, amely a művészetet észrevétlenül visszaviszi bölcsőjéhez; lássatok meg mindent, ami tehetségeteknek megfelel; legyetek eredetiek, tanulmányaitok alapján alkossatok új műfajt: másoljatok, de csak a természetet másoljátok; pompás minta, sohasem téveszti meg azokat, akik híven követik.”

Kiáltványaiban megfogalmazott esztétikájának követeléseivel nem volt egyedül, hiszen Goethe, Lessing, Diderot és Voltaire is rajongtak érte. Ő tette a balettet igazi drámai művészetté, ő képviselte a francia felvilágosodás törekvéseit a táncművészetben. “Noverre esztétikája szorosan kapcsolódik a korhoz. Két pilléren alapul: a valóság ábrázolásán és az érzelmek kifejezésén” – írja Vitányi Iván A tánc című könyvében.

Lassú tánc

Nézted valaha a gyerekeket játszani a körhintán?
Hallgattad, amint az esőcseppek földet érnek tompán?
Követted szemeddel egy pillangó szeszélyes röptét,
Nézted a tovatűnő éjben a felkelő nap fényét?
Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idő rövid
A zene elillan …

Átrepülsz szinte minden napodon?
S mikor kérded: “Hogy s mint?” Meghallod választ?
Mikor a nap véget ér, te ágyadban fekszel,
Tennivalók százai cikáznak fejedben?
Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idő rövid
A zene elillan …

Szoktad mondani gyermekednek, “majd inkább holnap”?
És láttad a rohanásban, amint arcára kiült a bánat?
Vesztettél el egy jó barátot, hagytad kihűlni a
barátságot, Mert nem volt
időd felhívni, hogy annyit mondj: Szia!
Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idő rövid.
A zene elillan…

Mikor oly gyorsan szaladsz, hogy valahová elérj,
Észre sem veszed az út örömét.
Mikor egész nap csak rohansz s aggódsz,
Olyan ez, mint egy kibontatlan ajándék… Melyet eldobsz.
Az Élet nem versenyfutás
Lassíts, ne szaladj oly gyorsan.
Halld meg a zenét
Mielőtt a dal elillan.

 

„Én egy vidéki múzeumban fogok dolgozni és gyűjteni.”

90 éve, 1930 április 23-án megszületett Pesovár Ferenc etnográfus, tánc- és zenefolklorista. Számtalan gyűjtésén, könyvén túl ő volt a mai Alba Regia Táncegyüttes elődjének néprajzi szaktanácsadója is.

pesovarpesovar_tikverozes

Fejér megyében tárgygyűjtésével gazdagította az István Király Múzeum néprajzi gyűjteményét. Az állandó kiállítások (1962, 1972) néprajzi részén kívül kiállításokat rendezett a késesmesterségről (1966), a dunántúli pásztorművészetről (1967), a csákvári fazekasságról (1976). Fejér megye első szabadtéri néprajzi múzeumát, a sukorói Néprajzi Házat 1967-ben hozta létre. Negyedszázadon keresztül gyűjtötte, kutatta Fejér megye népszokásait, népdal- és néptánckincsét. Ő hívta fel a figyelmet a mohaiak ma is élő farsangi alakoskodó népszokására, a tikverőzésre.

Forrás: https://www.feol.hu/multidezo/a-juhait-kereso-pasztor-emlekere-kilencveneves-lenne-pesovar-ferenc-3938694/

 

 

Kedves Barátaink, Partnereink! Magyar Néptáncosok, Népzenészek, Közösségi emberek!

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület az elmúlt években olyan szakmai kutatómunkával is foglalkozott, amely az egész magyar néptáncmozgalom belső állapotával, helyzetével kapcsolatos. Különleges összehasonlításokban igyekeztük megvilágítani az Anyaországban és a határon túli területeken működő közösségek működésének eredményeit. Kiemelten vizsgáltuk az emberi értékek alakulását, a jellemformálódást, a közösség belső hatásait, együttműködéseket, a néptáncos közösségek társadalmi szerepét, stb.

A program megvalósításában segítségünkre volt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kiváló szakemberekből álló kutatócsoportja is. Munkánk eredményeképpen születtek azok a dokumentumok, amelyek az alább látható linkeken megtalálhatók.

Arra gondoltunk, hogy a veszélyhelyzettől terhes időkben, csendes estéiteken érdekes lehet megismerkedni azokkal a tapasztalatokkal és megállapításokkal, amelyeket ezekben a dokumentumokban összesítettünk. Figyelmetekbe ajánljuk tehát a mellékelt anyagokat. Felhíjuk továbbá a figyelmeteket, hogy a záró dokumentum könyv formájában is elérhető az Egyesületünknél. Ezzel kapcsolatban egyeztetés után tudunk segíteni.

Előre is köszönjük, ha megtiszteltek minket az anyag elolvasásával.

Üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi

http://eloforras.eu/eloforras/2020/03/23/ertek-vagy-eszkoz-a-nepi-kultura-kozosseg-es-szemelyisegformalo-hatasai-ezek-elteresei-a-modszerek-divatok-osszehasonlitasa-alapjan-konyv/

http://eloforras.eu/eloforras/2020/03/23/ertek-vagy-eszkoz-esettanulmany-romania-erdely-konyv/

http://eloforras.eu/eloforras/2020/03/23/ertek-vagy-eszkoz-esettanulmany-magyarorszag-konyv/

http://eloforras.eu/eloforras/2020/03/23/ertek-vagy-eszkoz-kutatasi-zarojelentes-konyv/

 

 

Kedves Civil Vezetők!

Ismét fontos kormányrendelet került kihirdetésre!

2020.04.21-én kihirdetett 140/2020 kormányrendelet értelmében a civil szervezetek beszámoló „készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési” határideje a szokásos 05.31-éről 2020.09.30-ra változik.

Magyarán a beszámolót lehet, de nem kötelező 2020.05.31-ig elfogadtatni és letétbe helyezni.

Tehát amennyiben az ismert okokból nem tudják elfogadni és letétbehelyezni a 2019. évre vonatkozó éves beszámolót 2020. május végéig, ez esetben a rendelet lehetőséget ad arra, hogy ezt szeptember 30-ig tegyék meg.

Mindemellett a korábban meghirdetett, általunk is ismertetett 102/2020. rendelet előírásait betartva kell a továbbiakban is eljárni bármilyen döntéshozatal esetén. Akik tartani szeretnék magukat a megszokott „tavaszi menetrendhez”, nekik az elfogadás során a vészhelyzeti protokoll szerint kell eljárniuk.

A beszámolók letétbehelyezési módja nem változott: továbbra is ÁNYK programban kitöltött PK-s nyomtatványt kell az ügyfélkapun keresztül beküldeni.

Fentiek szerint módosul – többek között – a társasági adó bevallási és megfizetési kötelezettség határideje is.

üdvözlettel,
CivilSegéd Alapítvány

 

 

 

Folytatódik az online előadássorozat

Április 21-től folytatjuk régi előadásaink online vetítését. Keddi napokon 19 órától fogunk jelentkezni a Háromszék Táncegyüttes Facebook oldalán: facebook.com/haromszek
Várunk mindenkit szeretettel!

Részletes program: 

Facebook-post-masodik-768x1432

 

Gyimesi Edit örökre elment…

94103109_518618629017019_8053445446758039552_n

“Társulatunk mély fájdalommal tudatja, hogy Gyimesi Edit, a Szabad Színház -korábbi Videoton Színpad- egykori felelős, majd később a társulatért önként is örökös felelősséget vállalt, fogadott népművelője a mai napon, súlyos betegség következtében örökre elment… Sajnos a járvány miatt egyedül, magára maradva a kórházban érte utol a halál… Azoknak, akik szerették őt: Az utolsó pillanatokig vele voltunk, ahogy tudtunk: eleinte otthoni látogatásokkal, gondoskodással, később a kórházba szállítással, majd beküldött csomagokkal,üzenetekkel,telefonokkal, ahogy lehetett… Szerettük, mert ő is szeretett bennünket.. Igazán… Feltétel nélküli szeretet volt ez a részéről,és részünkről. Ez az igazi barátság, pedig nem mindig mindenben értettünk egyet….a legfontosabb dolgokban, értékekben, mégis igen … ám ezt csak az érti meg, aki ismerte őt, és minket is….

Tudjuk,-vagy inkább csak reméljük-, hogy az ÉGI MOZIBAN -immár fájdalmak nélkül- pereg tovább a film… 😭😭😭
Képünkön egy rá jellemző közegben mutatjuk. A Fehérvászon Filmfesztivál szakmai beszélgetésén, ahol Tóth Barnabás rendező mellett éppen társulatunk ifjú tagját Vadócz Mátét, és egy másik független film alkotóját Monory Csabát faggatja…Ezúton is kérünk mindenkit, hogy bocsásson meg neki, aki megbántottnak érezte magát…Ő ilyen volt…Ég Veled,Edit!!!🙏😭❤️”

A fenti szomorú hírhez kapcsolódva búcsúznak Edittől A Szabadművelődés Háza munkatársai is.

 

ÍGY VÉSZELTE ÁT SZÉKESFEHÉRVÁR AZ ELŐZŐ SZÁZADOK NAGY JÁRVÁNYAIT

Székesfehérvár lakosságának a XVIII., a XIX. és a XX. században is számos járvánnyal kellett szembenéznie akár a pestis, a kolera vagy a spanyolnátha kapcsán. A járványok megváltoztatták a város hétköznapjait, gazdasági és társadalmi viszonyait és számos halálos áldozatot követeltek. Az összegzésben Szima Viktória, a Fejér Megyei Levéltár munkatársa volt segítségünkre, aki több éve foglalkozik a járványok történetével Fejér megyére vonatkozóan.
járványok Varró Ági 2020.04.20

Forrás:

https://www.szekesfehervar.hu/igy-veszelte-at-szekesfehervar-az-elozo-szazadok-nagy-jarvanyait?fbclid=IwAR2-_Lz2U-oGFPZhHY1FTNpKqCZaQ-3b1tqsNr_dhYoQas965zlzoMwSsOY 

Screen Shot 2018-05-07 at 7.56.15

MÁNE Mozi

Magyar Állami Népi Együttes nagy sikerű előadásai. 

(minden hétfő este)

nyitokep01

Sokfélék vagyunk és sok helyről jövünk. De egy valami nagyon szorosan összeköt minket: a néptánc szeretete és tisztelete. Annak érdekében, hogy ebben a bukkanókkal megtarkított időszakban is találkozhassunk, most mi megyünk el hozzátok, ha befogadtok egy pár órácskára az otthonotokba. Ez a közösség nem csupán a táncosokból és zenészekből épül fel, hanem abból a sokszínű közönségből kovácsolódik erős eggyé, melynek Ti is tagjai vagytok!

Azért, hogy ne távolodjunk el (fizikálisan) a kellőnél jobban, most ellátogatunk hozzátok a hét elején egy-egy előadás erejéig, hogy picit emlékeztessünk, hogy picit visszaadjunk, hogy picit veletek mulassunk.

Április 13-ától minden hétfő este elhozzuk az otthonotokba a Magyar Állami Népi Együttes nagy sikerű előadásait. Pontban hétkor találkozunk! 🙂

Az előadásokat a facebook és youtube csatornán keresztül tudjátok megtekinteni.

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/manemozi?fbclid=IwAR3AU-kr-2Ji1ygcB7NjBXBGz2qR907qBlss2AvbPV5IhSFr07DEeTyeAQs

Virtuális hagyományaink

Virtuális hagyományaink 2020.04.14

Pályázati felhívás online népművészeti módszertani tartalmak elkészítésére

Hiszünk abban, hogy a néptánc, a népzene, a népi kézművesség megtartó erő mindannyiunk számára, és bár ezekben a művészeti ágakban különösen fontos a személyes kapcsolat, napjaink digitális eszköztárával áthidalhatjuk a távolságot, bezártságot.

A népművészet eddig sosem látott mértékben költözhet be otthonainkba, tanulhatunk táncot, interaktívan sajátíthatunk el néprajzi ismereteket, eljuthatunk olyan koncertekre, előadásokra, amelyekre egyébként nem, megtanulhatunk játszani egy hangszeren, vagy megismerhetünk kézműves technikákat és alkothatunk, kísérletezhetünk otthon.

Ebbe a digitális tudásmegosztásba szeretnénk bevonni a népművészet területén tevékenykedő néptánc- és népzenei előadóművészeket és tanárokat, a kézműves oktatókat és alkotókat, ezért broadcast minőségű interaktív, digitális, audióvizuális segédanyagok részletes, írásos kidolgozására bátorítjuk őket. Nyertes pályázat esetén a Hagyományok Háza pályázatonként akár 500 000 forintot is fizet a nyertes, részletes szövegkönyvért, és szükség esetén saját eszközeit is a rendelkezésére bocsátja a pályázat megvalósítása érdekében. A pályázatokat a Hagyományok Háza szakemberei értékelik és bírálják el.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 15., 23:59

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/virtualishagyomanyaink

 


Online Filmklasszikusok

A Nemzeti Filmintézet összesen 90 irodalmi adaptáció, történelmi film, ifjúsági, rajz-, mese- és dokumentumfilm ingyenes online hozzáférésének biztosításával járul hozzá a koronavírus miatt bevezetett digitális oktatáshoz és az otthon maradni kényszerülők tartalmas szórakozásához.
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok

 

Itt az összes ingyen letölthető Szabó Magda-könyv

Több mint két évtizeddel ezelőtt hozták létre az azóta a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozó Digitális Irodalmi Akadémiát (DIA), melynek alapító tagjai között ott volt Szabó Magda is. Így mi sem természetesebb, minthogy az írónői művei felkerültek az ingyen olvasható e-könyvek gyűjteményébe.

https://hvg.hu/tudomany/20171005_szabo_magda_konyvei_ingyen_letoltes_ekonyv_olvasas_konyvek_pdf_szabo_magda_szuletesenek_100_evforduloja_magda_szabos_100th_birthday?fbclid=IwAR32V0S5U-UISbhoXRK4OaBgaseJrN0_MRdxAENA9CNcOU4C9r2wbUHYVpU


Nyitott MTVA archivum

A közmédia a kialakult helyzetre reagálva jelentős lépéseket tett, hogy megkönnyítse az oktatási tartalmakhoz és kulturált szórakozáshoz történő hozzáférést. Így az MTVA Archívum is hozzájárul a digitális oktatás fejlesztéséhez és a tartalmas időtöltéshez: a https://archivum.mtva.hu/radio/ oldalon

rádió adások, rádiójátékok, hangoskönyvek, filmek, magyar tv sorozatok


100 remek film, melyet INGYEN és legálisan nézhetsz, amíg zárva tartanak a mozik!

A koronavírus alaposan áthúzta a stúdiók, a forgalmazók és a mozirajongók számításait, de szerencsére a streaming szolgáltatók ingyenesen nézhető kínálata bőven ad lehetőséget arra, hogy otthonról, a kanapéd kényelméből is válogathass a filmek között. Az alábbi listán 100 olyan filmet mutatunk, melyek mindegyik ingyenesen nézhető, és természetesen a szolgáltató nevét is feltüntettük, hogy még könnyebben megtaláljátok. Bár egy kis angol tudás feltétlenül előnyt jelent, de ha ez megvan, olyan sikerfilmek közül válogathattok, mint a  Vonat Busanba: Zombi expressz, az  Esőember, a  Zodiákus, a  Jó éjt, anyu!, az  Éjfélkor Párizsban, a Megmaradt Alice-nek , de bőven találtok klasszikusokat is a listán, beleértve az  Arábiai Lawrence-t, a Páncélba zárt szellemet, a  Taxisofőrt vagy a  Volt egyszer egy vadnyugatot.

https://www.mafab.hu/article/100-remek-film-melyet-ingyen-nezhetsz-amig-zarva-tartanak-a-mozik-15?fbclid=IwAR1JYdNTTv3cSyCE287zrSEAkMutbCxuEcXlmtr4e7WRX77C_dHHfyEtOS4


A KULTURÁLIS KÖZPONTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SAJTÓKÖZLEMÉNYE

A Kulturális Központok Országos Szövetsége kinyilvánítja, hogy a művelődési házak, kulturális központok felelősséget vállalva az általuk működtetett vagy támogatott több ezer közösségért, ebben a veszéllyel terhes időben is minden lehetséges eszközzel segítik az otthon maradni kényszerülőket.

Az elektronikus lehetőségek sokrétű kihasználásával, a közösségek facebook-csoportjainak, web-oldalainak támogatásával, új, tematikus csoportok létrehozásával, s akinél erre nincs lehetőség, telefonos kapcsolattartással igyekszünk elérni a tagjaink, látogatóink közötti kapcsolatok életben tartását, s a nehéz helyzet ellenére is azok elmélyítését, erejük megsokszorozását a járvány utáni időkre.

Különös hangsúlyt fektetünk nyugdíjas klubjaink világára, de épp úgy igyekszünk megtalálni fiatal látogatóink között azokat a véleményvezetőket, akik segítenek megértetni kortársaikkal azt a felelősséget, amit napjaink tőlük követelnek. A színjátszókörök vezetői interaktív módszerekkel adnak otthoni feladatokat tagjaiknak, akik az elvégzett beszédgyakorlatokat, megtanult verseket, monológokat telefonjaikra felvéve küldik vissza. A rehabilitációs tornák vezetői edzésprogramok internetes bemutatásával, tanácsadással segítik az otthoni mozgást, a modellező körök és más hobby klubok folyamatos eszmecserével, fotókkal, rajzokkal egészítik ki egymás otthoni munkáját. A veszprémi Agóra virtuális programajánlót készít filmklubosoknak, művészetbarátoknak, a márkói foltvarrók 1000 db szájmaszkot varrnak a lakosságnak, főleg a munkába járóknak és az önkéntes segítőknek. Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központ egy közös virtuális kézművesházat hozott létre tíz díszítőművész közössége részére, a szolnoki Aba Novák „Agóra-játszóház”-ában mindennap egy új mesét kapnak a gyerekek. A Kecskeméti Hírös Agóra Online Tudásközpontot működtet közösségvezető szakemberei segítségével, Keszthelyen a Mesepont segíti a családokat, Tiszaújvárosban egyéni zeneoktatás és otthon gyakorolható táncos koreográfiák betanulása zajlik a neten, míg Vecsésen, az elmaradó Mesefesztivált BÁKK manó hetente jelentkező internetes programjaival igyekeznek pótolni. S még hosszan sorolható a számtalan kreatív, ötlettel, gondossággal teli lehetőség az ország szinte minden pontján.

A közművelődési közszolgáltatást ellátó intézmények munkáját a nemzeti azonosságtudat elmélyítése, az élő verbális, zenei, tánc, és vizuális anyanyelv megőrzésének és használatának elősegítése, a családok és közösség tudást és közös élményt biztosító művelődési lehetőségeinek tradíciókat megtartó, de új utakat kereső, korszerű tevékenysége határozza meg. Csoportjaink, klubjaink nevében is megköszönve a fenntartóknak a támogató hozzáállást, a művelődési házak, kulturális központok ennek az elvárásnak megfelelve végzik a veszélyhelyzet idején is közösségépítő, közösséggondozó munkájukat.

A Kulturális Központok Országos Szövetsége elnöksége

Kecskemét, 2020. március 24.

Kedves Látogatóink!

A Szabadművelődés Háza 1975. március 23-án, Székesfehérvár fasizmus alóli felszabadulásának 30. évfordulóján nyitotta meg kapuit Velinszky László Ifjúsági és Úttörőház néven, a korábbi Úttörőház jogutódaként.
A kezdetekkor az intézmény igazgatója Szabó Péter volt, mindössze hét hónapig. Őt Kovács György követte, aki 1980 végéig volt igazgató, majd pedig helyettese, Magyarits András vette át a ház vezetését, aki egészen 2003 júliusáig végezte ezt a munkát, amikor is nyugdíjba ment. 2003 augusztusától 2008 októberéig Tóth László vezette az intézményt.
Sok éven át, mint a város legújabb kulturális beruházása afféle kirakatlétesítmény volt a ház, minden külföldi delegáció programjában szerepelt, a város minden illusztris vendége ellátogatott ide.
A Tóparti Gimnázium építésével egyidejűleg a művelődési ház épületét is átépítették, felújították, úgy, hogy építészetileg egy épület lett a két intézmény.
Ezt a művelődési ház oldaláról azzal indokolták, hogy ily módon, a gimnázium tornatermének többfunkciós kialakításával megoldódik a nagyrendezvények megtartására, színházi, mozielőadásra is alkalmas nagyterem problémája – az eredeti tervek szerint ugyanis a kulturális komplexum három épületegységből állt volna, a másik kettő utólagos hozzáépítése azonban az idők folyamán lekerült a napirendről.
A Szabadművelődés Háza elnevezést az átépítés befejezésekor, 1989 őszén vette fel az intézmény. A második világháborút követő koalíciós időszak kiemelkedő jelentőségű közművelődési korszaka volt a szabadművelődés kora, mely Karácsony Sándor kultúrpolitikus, valamint Keresztury Dezső és Ortutay Gyula kultuszminiszterek nevéhez fűződik.
1989-ben, a rendszerváltoztatáskor az Ifjúsági és Úttörőház azért választotta A Szabadművelődés Háza elnevezést, mert ezzel is jelezni kívánta tartalmi–szakmai filozófiáját, nevezetesen, hogy alulról építkező, minden arra érdemes kezdeményezést felkaroló, szolgáló, a szervezett, vagy szervezetlen “civilekkel” együttműködni akaró intézményt szándékozik működtetni.
A változás nyilván a társadalmi változásokat is tükrözte, de törést a munkában nem okozott. A célközönség spektruma viszont kitágult.
A szellemiség lényege a művelődő közösségek befogadása, tevékenységük támogatása, fejlesztése minden korosztály és tekintetében.
2008-tól kezdődően Székesfehérvár város egyesítette a fenntartásában működő közösségi házakat, így a jelenlegi helyzet szerint az intézmény felépítése a következő: a székhely A Szabadművelődés Háza, hozzá tartozik az Öreghegyi Közösségi Ház, a Felsővárosi Közösségi Ház, a Kisfaludi Közösségi Ház, Királykút Emlékház, a Vízivárosi Közösségi Klub a Közösségi-Központ – Feketehegy Szárazréti Kultúrudvar és Közösségi tér, valamint az intézmény üzemelteti a Csalai Közösségi Teret és a Felsővárosi Tájházat.
Jelenleg A Szabadművelődés Háza látja el Székesfehérvár közművelődési alapfeladatát kulturális központ típusú intézményként.
Most, a 45. születésnapon azonban a sors sajátos fintoraként éppen a ránk legjellemzőbb alaptevékenységünket, legnagyobb erősségünket, a közösségfejlesztést, közösségépítést, közösségszervezést nem gyakorolhatjuk.
A pandémia miatt meg kellett kérnünk a házainkban működő klubokat, szakköröket, csoportokat, hogy bizonytalan időre függesszék fel tevékenységüket, értesítettük látogatóinkat, hogy egyelőre minden rendezvényünk elmarad.
A koronavírus terjedése egy időre a virtuális térbe kényszerítette tevékenységünket, közösségeink telefonon és online tartják a kapcsolatot.
Bízunk benne, hogy ez az állapot mielőbb megszűnik. Ennek érdekében arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a szigorú előírásokat, kéréseket, ajánlásokat, vigyázzunk egymásra és önmagunkra.
Természetesen jelen és jövő nem létezhet a múlt nélkül, amelyre büszkék vagyunk. Így aztán nincs más hátra, mint folyamatosan megújulva, minden körülményhez alkalmazkodva, de mindenkor a múltból táplálkozva a következő 45 évben is szélesre tárt kapukkal várni a művelődni vágyó közösségeket, közönséget.
Székesfehérvár, 2020. március 23.
alairas_2

aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45
aszmh45

aszmh45
aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45
aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45

aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45


aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45


aszmh45

aszmh45


aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45

aszmh45

 

Bóbita játékszoba kicsiknekKöszöntőBérelj élményt!

Ízelítő napjainkból

Facebook oldalunk10HÁZ a kútúráért

Kérem válasszon művelődési házat a felső vagy alsó menüsoron, vagy a jobb oldali linkek segítségével!